Verkkokaupan tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE – VERKKOKAUPPA Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ompelino Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 03.09.2018

Viimeisin muutos 27.09.2018

Rekisterinpitäjä Ompelino Oy

2907267-3

Kalastajanmäki 5A LH

02230 Espoo

puh. 044 782 4264

email. info (a) ompelino.fi

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö Heidi Oravasaari

heidi (a) ompelino.fi

050 404 6025

Saara Korosuo

saara (a) ompelino.fi

040 526 9213

Rekisterin nimi Ompelino Oyn Verkkokaupan asiakkaat ja verkkolomakkeen kautta kursseille ilmoittautuvat asiakkaat

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokaupan tilauksen käsittely ja yhteyden pito asiakkaisiin tilauksen tai kurssin toteutumisen aikana.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö Asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti ja tarvittaessa henkilökohtaiset mitat.

Tietoja säilytetään tilauksen lähettämisestä vielä 2kk ajan, jonka jälkeen tuhoamme tiedot itse. Tiedot kuitenkin säilytetään voimassaolevien lakien määräysten mukaisesti esim. laskutusasiakkaiden laskussa näkyvät tiedot arkistoidaan kirjanpitoaineistoon kirjanpitolain mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään kun hän tilaa tuotteita verkkokaupasta.

Alle 18-vuotiaan tietojen keräämiseen tarvitsemme huoltajan luvan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Lisäksi tiedot ovat verkkokauppaoperaatorilla, joka vastaa omalta osaltaan tietojen suojauksesta lain vaatimalla tavalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, 1 kuukauden kuluessa.